Cena schodów drewnianych

Cena schodów drewnianych

0
Ceny schodów drewnianych w Białymstoku

Ceny schodów drewnianych w Białymstoku mogą wahać się w bardzo dużym przedziale Efektowne schody drewniane to spory wydatek. Na cenę mają również wpływ producenci elementów dodatkowych – wszelkich łączników i dodatków. Im materiał bardziej szlachetny, tym rzecz jasna droższy.   Końcowy koszt zależy od projektu i sposobu wykonania schodów, czyli od różnego rodzaju elementów wchodzących […]

Read more

Montaż schodów powierz fachowcom…

0
Montaż schodów w Białymstoku

Montaż schodów powierz fachowcom… Fachowy montaż schodów eliminuje straty materiału, co bywa najczęstszym przypadkiem przy samodzielnym montażu lub zleceniu go niefachowej osobie lub firmie. Brak fachowości może również wpływać na późniejsze bezpieczeństwo użytkowania schodów, co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie. Czas jaki potrzebuje fachowa brygada monterska na zamontowanie schodów jest kilkukrotnie krótszy niż ten […]

Read more

Nowe modele schodów dywanowych

0
Schody dywanowe Białystok

Schody dywanowe odznaczają się tą samą grubością stopni i podstopni oraz brakiem nosków. Schody dywanowe kotwione są w ścianie za pomocą wyspecjalizowanych wsporników metalowych, w efekcie daje to odsunięcie biegu schodowego o około 2-3 cm (możliwą niedogodnością przy użytkowaniu schodów może być brudzenie ścian podczas sprzątania).

Read more

Nowe modele schodów na beton

0
Schody na beton Białystok

Schody na beton są jednym z najczęściej montowanych modeli schodów w Polsce (również w Białymstoku). Tradycja budowania schodów żelbetowych jest w naszym kraju głęboko zakorzeniona, chociaż ta tendencja powoli się zmienia. Przemawia za tym czynnik ekonomiczny jak również czas wykonania / montażu. Do ich zalet możemy zaliczyć: cichość użytkowania (nie występuje dudnienie jak w przypadku […]

Read more

Nowe modele schodów policzkowych

0
Schody policzkowe Białystok

Konstrukcja schodów policzkowych odznacza się bardzo dużą stabilnością. Można powiedzieć, że schody policzkowe są tradycyjnym i sprawdzonym od lat rozwiązaniem. W tym modelu schodów stopnie są umieszczone dwóch policzkach nośnych. Policzki mają na celu  zapobieganie brudzeniu się ściany podczas zabiegów czyszczenia oraz konserwacji schodów.  Ten typ schodów polecany jest szczególnie  na otwartych przestrzeniach (w domach […]

Read more


Producent schodów - Białystok